Kirjandusauhind “Esimene samm” tööde esitamise tähtaeg 14.03.2012

Algab konkurss kirjandusauhinnale „Esimene samm”

 

Kirjandusauhinnale „Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2011. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja paberkandjal koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega.

Vajalikud materjalid saata postiga või tuua Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna: „Konkurss „Esimene samm”” all. Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts 2012. Preemia suurus on 333 eurot ja see makstakse välja stipendiumina Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Stipendiumi statuut

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii, kelle koosseisu kuuluvad tänavu TÜ eesti kirjanduse doktorant Krista Ojasaar, kirjanik Hannes Varblane, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, kirjanik ja literaat Berk Vaher, Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär ja TÜ eesti kirjanduse lektor Marja Unt ning Esimene samm 2011. aasta laureaat Liisa Saaremäel.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartus rahvusvahelise 23. aprillil Prima Vista eelüritusena toimuval raamatu ja roosi päeval. Kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu 10.–13. maini Tartus ja Elvas.

 

Täpsem info:

Marja Unt

Kirjandusfestivali Prima Vista programmijuht GSM +372 56 906 836

E-post: marja.unt@gmail.com