Kirjandusauhinna “Esimene samm” konkurss lõpeb 15.aprillil 2008

Algab konkurss kirjandusauhinnale ”Esimene samm”

 Auhinnale oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on 2008. aasta jooksul trükiajakirjanduses avaldatud.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate

meediaväljaannete toimetajad.

 Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada:

    * vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega;

    * koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega (paberkandjal).

 

Vajalikud materjalid saata või tuua Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna: “konkurss Esimene samm” all.

 

Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2009.  

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames. Festival toimub 7.-10.05.2009.

 Lisainfo:

Marja Unt

tel. 7 427 079

E-post: eks@kirjandus.ee; hundu@ut.ee