Kirjandusauhinna konkurss “Esimene samm” ootab teoseid 15.aprilliks

Konkurss kirjandusauhinnale ”Esimene samm”

Kirjandusauhinnale ”Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2009. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja paberkandjal koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega.

Vajalikud materjalid saata postiga või tuua Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna: ”Konkurss Esimene samm” all. Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2010. Preemia suurus on 5000 krooni ja see makstakse välja stipendiumina Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii, kelle koosseisu kuuluvad tänavu Lugemisaasta projektijuht Krista Ojasaar, kirjanik ja tänavune kirjandusfestivali Prima Vista patroon Hannes Varblane, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, kirjanik ja literaat Berk Vaher, Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär Marja Unt ning Esimene samm 2009. aasta laureaat Berit Kaschan.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames. Kirjandusfestival Prima Vista toimub 6.-9.05.2010 Tartus ja Põltsamaal.