Kirjanduspreemiale “Esimene samm” saab taotlusi esitada 20.aprillini

Kirjanduspreemiale “Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on 2007. aasta jooksul avaldatud.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad.
Preemia taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega (paberkandjal).
 
Vajalikud materjalid saata/tuua Tartu Kirjanike Majja (Vanemuise 19, Tartu, 51014), märgusõna “Konkurss Esimene samm” all. Auhinna taotlemise tähtaeg on 20. aprill 2008. Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Krista Ojasaar, kirjanikud Hannes Varblane ja Lauri Sommer, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, kirjanik ja literaat Berk Vaher ning Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär Marja Unt.
Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames. Festival toimub 8.-11.05.2008.
 
Auhinnafond on 7 000 krooni.