Kliinikumi preemia konkurss 2012

SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja konkursi Kliinikumi preemiale

 

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba neljateistkümnendat korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud  prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu, dots emer Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt ja dr Urmo Kööbi ning prof.emer Tiit Haviko.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi. Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

Preemiakandidaatide andmed palume  saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 4. maiks 2012 aadressil L. Puusepa 1a, Tartu 50406, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi või e-posti aadressil kristi.tael@kliinikum.ee   

 Kliinikumi preemia annab laureaadile üle juhatuse esimees Urmas Siigur 23.mail Tartus Dorpati keskuses toimuval kliinikumi konverentsil.