Kliinikumi preemia konkurss

Konkurss Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba kümnendat aastat järjest, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets,  prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, kõikidel erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul ja  Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab esitada ühe kandidaadi. Iga kandidaadi kohta peab ülesseadja esitama kirjalikult elulookirjelduse ja lühikese põhjenduse.

Preemia antakse laureaadile üle 10. mail 2007. a. kliinikumi konverentsil.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 1. maiks 2007. a. aadressil L. Puusepa 1a, Tartu 50406, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi või e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee.