Konkursid Lennuakadeemia üliõpilastele lõpevad 31.oktoobril

 

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi stipendiumitele

Taotlusi võetakse vastu 31. oktoobrini 2009.

 Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;

  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel allpooltoodud teemadest.

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased)*, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos järgmiste lisadega:

  • CV;

  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel allpooltoodud teemadest.

Stipendiumi suurus on 10 000 krooni, välja antakse üks stipendium. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Esseeteemad LLT AS-i ja Pühajärve stipendiumite taotlemiseks:

1)  Balti riikide ühtne lennukompanii: poolt ja vastu

2)  Erialapraktika lennundusettevõttes: minu ootused ja/või kogemused

3)  Ühtne Euroopa taevas (SES) – Eesti kui väikeriigi võimalused ja ohud

* Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilaste jaoks on sihtotstarbeliselt asutatud LLT AS stipendium ning õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste jaoks AS-i Estonian Air ja Otto Tauri stipendiumid

AS-i Tallinna Lennujaam stipendium

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus  nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;

  • lühiessee (3 lk A4) ühel järgmistest teemadest:

1)   Erinevate side- ja navigeerimissüsteemide arendus regionaalsetes lennujaamades

2)   Tuleviku majandusmudelid regionaalsetes lennujaamades

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, essee teemakohasust, analüütilisust ja ülevaatlikkust, erialast motivatsiooni,  aktiivset eluhoiakut ja tegevuskogemust lennundusvaldkonnas.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumid antakse üle Pühajärve Lennundusseminaril  12. novembril 2009.