Konkursid tähtajaga 1.veebruariks 2010.a.

Aastapreemia 75 000 krooni

Loomingulised stipendiumid (4 tk) a’ 20 000 krooni, 

V. Fischmanni sihtkapital 30 000 krooni

Laste ande arengu fond (omanik Saku Õlletehas) 20 000 krooni

    Tartu linna Agenda 21 stipendiumid (õpilastele keskkonnatemaatika) 20 000 krooni

Videomat Casino Group stipendium (statistika või majandusteaduskonna üliõpilasele) 10 000 krooni

EMT- Elioni stipendium (infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni üliõpilasele) 20 000 krooni

AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapitali stipendium 7 000 krooni

Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte arengu fond 30 000 krooni

Ida Urbeli stipendium (tantsukunsti edendamine) 20 000 krooni

Taotlus esitada elektroonselt koos vastava konkursi statuudis nõutud lisadega. Info tel 744 1500 või e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee