Konkursid tähtajaga 10.jaanuar 2006

 

 Konkursid tähtajaga 10.jaanuar 2006 kell 17 ja jagamisele läheb üle 300 000 krooni.  Stipendiumid antakse üle 4.02.2006.a. Vanemuise Teatris.

Aastapreemia – 50 000 krooni suurune aastapreemia on tunnustus silmapaistvate tulemuste eest Tartu kultuuri- ja sporditegelastele, teadlastele ja haridustöötajatele. Kirjalikke ettepanekuid aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Aasta loomingustipendiumid – neli a’24 000 kroonist stipendiumi määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja aasta jooksul toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordielus. Põhjendatud ettepanekud või taotlused peavad kajastama isiku tegevust ja saavutuste kirjeldust, stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust. Isiku enda taotlusele tuleb lisada üks soovitus.

 Vilhelm Fischmanni stipendium klassikalise muusika arenguks, spordielu edendamiseks ja arhitektuurialaseks arenguks. Fischmanni stipendiume saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised iisikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega. Stipendiumifond 32 000krooni.

 Laste Ande Arengu Fondi stipendiumid on alla 18-aastastele, kel on silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi vallas. Stipendiumi saavad lastele taotleda lapsevanemad, õpetajad, treeenerid jt.isikud. Stipendiumifond 24 000 krooni.

Agenda 21 stipendiumid antakse välja kahes vanusegrupis õpilastele 1.-8. ja 9.-12. klassi õpilastele: Tartu keskkonatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks või praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamisel või keskkonnateadlikkuse tõstmisel sh. keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias. Agenda 21 stipendiume saavad taotleda õpilased ja õpilaste rühmad. Stipendiumifond 12 000 krooni.

Videomat Casino Group stipendium Tartu Ülikooli statistika õppetooli ja majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks. Stipendiumifond 11 000 krooni.

Elioni stipendium Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks saavad taotleda kõik infotehnoloogiat ja telekommunikatsiooni valdkonna erialasid õppivad üliõpilased. Stipendium 7000 krooni.

EMT stipendium toetab tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste koolitust nii Eestis kui välismaal. Stipendium 7000 krooni.

AS Pristise Koolinoorte Turvalise Arengu stipendium toetab Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vaba aja veetmiseks. Stipendiumi saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele. Stipendiumifond 7000 krooni.

Tarmeteci stipendiumid kolme- ja enamalapseliste perede lastele, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides, spordiringides, tehnikaspordi- ja tehnikaringides.Taotlusele lisada lühike kirjeldus perest, laste tulemustest ja juhendaja (treeneri) lühike iseloomustus lapse osavõtmise kohta ringi või klubi tööst. Taotletav summa võib olla õppeperioodi september-detsember huvialakoolidesse tasutud summade piires. Stipendiumifond 20 000 krooni. 

Uku Masingu stipendium (üheks aastaks 36 000 krooni) on ette nähtud Uku Masingu Vana Testamendi käsiraamatu käsikirja digitaliseerimiseks, kirjavahetuse ning usuteaduslike tööde uurimise jätkamiseks. Nõutavad akadeemilise töö eeldused.

Raskejõustiku Fondi stipendiumeid saavad taotleda isikud, kes tegelevad kulturismi, fitnessi, jõutõstmise või rammumehe võistlusega. Stipendiumifond 9000 krooni.