Konkursid tähtajaga 10.jaanuar 2007

60 000 krooni suurune aastapreemia on tunnustus Tartu kultuuri- ja sporditegelastele ning teadlastele ja haridustöötajatele silmapaistvate pikaajaliste töö tulemuste või erakordsete ühekordsete saavutuste eest. Kirjalikke ettepanekuid aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Aasta loomingulised stipendiumid: 24 000 kroonist stipendiumi määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja ühe aasta jooksul toetada nende tegevust Tartu kultuuri, teadus-, haridus- ja spordielus. Põhjendatud ettepanekud või taotlused peavad kajastama isiku tegevust ja saavutuste kirjeldust, stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust. Isiku enda taotlusele tuleb lisada üks soovitus. Stipendiumifond 96 000 krooni.

 

Villem Fischmanni stipendium klassikalise muusika arenguks, spordielu edendamiseks ja arhitektuurialaseks arenguks. Fischmanni stipendiume saavad taotleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega. Stipendiumifond 30 000 krooni.

Laste Ande Arengu fondi stipendium alla 18.aastastele, kel on silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi vallas. Stipendiumi saavad lastele taotleda eelkõige õppeasutused, õpetajad, kasvatajad, haridusasutuste juhid, haridustöötajad, treenerid jt. isikud. Stipendiumifond 23 000 krooni.

Agenda 21 stipendiumid 1.-8. ja 9.-12. klassi õpilastele: 1) Tartu keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks; 2) praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamiseks või keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh. keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias. Agenda 21 stipendiume saavad taotleda õpilased ja õpilaste rühmad. Stipendiumifond 11 000 krooni.

Videomat Casino Groupi stipendium Tartu Ülikooli statistika õppetooli või majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks. Stipendiumifond 10000 krooni.

Elioni stipendium Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks saavad taotleda kõik infotehnoloogiat ja telekommunikatsiooni valdkonna erialasid õppivad üliõpilased. Stipendium 6400 krooni.

Eesti Mobiiltelefoni stipendium on toetamaks tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste koolitust nii Eestis kui välismaal. Stipendium 6700 krooni.

AS Pristise Koolinoorte Turvalise Arengu stipendium on toetamaks Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks. Stipendiumit saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele. Stipendiumifond 6700 krooni.

Tarmeteci stipendiumid on kolme ja enamalapseliste perede lastele, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides, spordiringides, tehnikaspordi ja tehnikaringides. Taotlusele lisada lühike kirjeldus perest, laste tulemustest ja juhendaja (treeneri) lühike iseloomustus lapse osavõtlikkusest ringi või klubi tööst. Taotletav summa võib olla õppeperioodi sept-dets. huvialakoolidesse tasutud summade piires. Stipendiumifond 30 000 krooni.

Uku Masingu stipendium (üheks aastaks 36 000 krooni) on ette nähtud Uku Masingu Vana Testamendi käsiraamatu käsikirja digitaliseerimiseks, kirjavahetuse ning usuteaduslike tööde uurimise jätkamiseks. Nõutavad akadeemilise töö eeldused.

Raskejõustiku Fondi stipendiumeid saavad taotleda isikud, kes tegelevad kulturismi, fitnessi, jõutõstmise või rammumehe võistlusega. Stipendiumifond 19 000 krooni.

H.Kuurme mälestusfondi stipendiumeid saavad taotleda usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses. Stipendium 3 000 krooni.

Taotluste vastuvõtt lõpeb 10.jaanuaril 2007 kell 17.

Informatsiooni saab tel.744 1500.