Juta Musta mälestusstipendium

Juta Musta nimelise mälestusstipendiumi statuut

  1. Juta Musta mälestusstipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).
  2. Stipendiumi eesmärk on innustada õpilasi tegelema uurimistööga, mis käsitleb Tori ümbruskonna (endise Tori kohelkonna) ajalugu, loodust või kultuurilugu.
  3. Stipendium antakse välja üks kord aastas, veebruarikuus.
  4. Stipendiumide arv ja suurus määratakse igal aastal stipendiumi asutaja poolt.
  5. Stipendiumi saajateks võivad olla Tori Põhikooli õpilased, kes on esitanud tähtajaks nõuetekohase uurimistöö.
  6. Uurimistöid hindab Tori Põhikooli poolt nimetatud 5-liikmeline komisjon. Uurimistöö hindamisel arvestatakse töö sisu ja vormistamist, töö ettekandmist õpilaskonverentsil ning õpilase suhtumist töö tegemisse.
  7. Hindamiskomisjoni otsuse parima uurimistöö koostanud õpilase tunnustamiseks kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
  8. Vastavate kandidaatide puudumisel võidakse stipendium jätta välja andmata.
  9. Stipendium makstakse välja stipendiumi saaja või stipendiumi saaja esindaja pangakontole.
  10. Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest enda koduleheküljel kultuurkapital.ee.