Otto Tauri sihtkapital

Toetada Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilase õpinguid