Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Tunnustada kliinilise suunitlusega teadustöö autorit või autorite kollektiivi*