Zonta Tartu klubi fond

Toetada lähisuhtevägivallaga tegeleva naissoost isiku enesetäiendamist ja/või õpinguid