Konkurss Ado Vabbe nimelisele kunstipreemiale

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Ado Vabbe nimelisele kunstipreemiale kandidaatide esitamise tähtajaga 01.detsember.

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel moel rikastanud Tartu kunstielu.

Preemia määratakse kunstnikule, kunstiteadlasele või kuraatorile või nende rühmale eelnenud aastal valminud või esmakordselt avalikkusele esitletud proffesionaalselt kõrgetasemelise teose, teoste seeria, monograafia või kunstiprojekti eest. Erandina võidakse preemia määrata elutöö eest.

Preemia suurus on 2000 eurot.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.detsembriks esitada:

  • kandidaadi nimi ja illustreerivad materjalid
  • argumenteeritud põhjendus

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee või saata/ tuua Tartu Kultuurkapitali Kalevi 13, Tartu 51004.

Preemia saaja valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Kunstnike Liidu, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Tartu Ülikooli kunstide osakonna, Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.

Preemia antakse üle Tartu kunstnike aasta ülevaatenäituse avamisel, 18.detsembril Tartu Kunstimajas.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee