Konkurss Ado Vabbe nimelisele stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Ado Vabbe nimelisele visuaalse kunsti stipendiumile

Ado Vabbe nimeline visuaalse kunsti stipendium määratakse ühele eesti kunstnikule kunstiteose, kunstiteoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on olulisel määral rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti, lähtudes jooksva aasta, kuid arvestades ka eelnevat loomingut. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks töö kunstilised väärtused.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumile võivad esitada kandidaate Tartus tegutsevad kunstiga tegelevad või muul viisil kunstiga seotud füüsilised ja juriidilised isikud ning Tartu Linnavalitsus. Stipendiumi võivad taotleda ka kunstnikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb SAle Tartu Kultuurkapital saata kas posti või e-posti teel vabas vormis avaldus koos põhjendusega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.detsember 2014.

Statuut SIIT.

Ado Vabbe nimelise stipendiumi on varasemalt saanud Laura Põld (2013), Enn Tegova (2012) Jaan Elken (2011), Rauno Thomas Moss (2010), Albert Gulk (2009), Jüri Kask (2008), Ilmar Kruusamäe (2007), Jaan Punga (2006), Imat Suumann (2005), Andrus Kasemaa (2004), Lembit Saarts (2003), Anne Parmasto (2002), Valve Janov (2001), Ahti Seppet (2000), Helle Vahersalu (1999), Lola Liivat (1998), Peeter Allik (1997).

 

Lisainfo: tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee