Konkurss Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi  Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 01.juuniks k.a. esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos järgnevate lisadega:

1.      CV

2.      essee (3 lk) ühel alltoodud teemadest:

–  Mis mind lennujuhiõpingutes motiveerib?
– Streik lennunduses
– Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB) rakendumine – Eesti kui
väikeriigi lennuliiklusteeninduse positiivsed ja negatiivsed arengud.

Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuut SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet SIIT.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumid antakse üle juunis Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

 

Lisainfo: tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee