Konkurss Gustav Suitsu nimelisele stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Gustav Suitsu nimelisele stipendiumile

Gustav Suitsu nimelise stipendiumi eesmärk on toetada kirjanduse valdkonnas tegutsevaid loovisikuid ja seeläbi edendada kohalikku kultuurielu.

Stipendium määratakse luuletajale loometegevuse toetuseks. Stipendiumi kandidaat peab olema 2013.aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe asjatundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 25.veebruariks 2014 esitada vabas vormis avaldus ja stipendiumi taotlemise aluseks olev luulekogu.

Luulekogu saata trükisena SA Tartu Kultuurkapital postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu ja elektroonselt e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Stipendiumi statuut SIIT. Stipendiumikonkurssi rahastab Tartu linn.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee