Konkurss kirjandusauhinnale “Esimene samm”

Kirjandusauhinnale „Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2015. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega.

Vajalikud materjalid saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna „Konkurss „Esimene samm”” all. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2016. Preemia suurus on 333 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii, mille koosseisu kuuluvad tänavu luuletaja Kristiina Ehin, TÜ eesti kirjanduse doktorant ja luuletaja Krista Ojasaar, kirjanik ja literaat Berk Vaher, toimetaja ja tõlkija Triin Ploom-Niitra ning „Esimene samm” 2015. aasta laureaat Hanneleele Kaldmaa.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartu Tähetornis 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval toimuval Prima Vista eelüritusel. Kirjandusfestival Prima Vista kestab tänavu 4.–7. maini Tartus ja Haapsalus.

Täpsem info:
Triin Ploom-Niitra
Kirjandusfestival Prima Vista korraldustoimkonna liige
Tel 5568 0253
E-post triinploom@hotmail.com