Konkurss kirjanduspreemiale “Esimene samm”

Preemiale oodatakse kandideerima autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on möödunud aasta jooksul perioodikas ilmunud. Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise või vastavate meediaväljaannete toimetajad.

Preemia taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada:
– Vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega;
– Koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega (paberkandjal).

Vajalikud materjalid saata/tuua Tartu Kirjanike Majja (Vanemuise 19, Tartu 51014), märgusõna: konkurss „Esimene samm”.

Auhinna taotlemise tähtaeg on 14. aprill 2007. Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii. Preemia antakse konkursi võitjale pidulikult üle 4. mail 2007 Tartus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames. Auhinnafond on 5000 krooni. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Žürii koosseis:

  • Krista Ojasaar, Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik
  • Hannes Varblane, kirjanik
  • Lauri Sommer, kirjanik
  • Berk Vaher, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, kirjanik ja
    literaat
  • Agne Tamm, Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär