Konkurss linnakirjaniku stipendiumile taotluste esitamise tähtajaga 10.jaanuar

Välja on kuulutatud konkurss Tartu linnakirjaniku stipendiumile. Taotlusi saab esitada kuni 10.jaanuarini 2017.

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

2017.aastal on stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 10.jaanuariks 2017 Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma;
  • ülevaade senisest loomingulisest tegevusest;
  • ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2017.aastal.

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressilekultuurkapital@raad.tartu.ee.

Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumide, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.

Linnakirjaniku stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Tartu eesmärkide ja tegevussuundade kohta kirjanduslinnana saab lugeda SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee