Konkurss Tartu HRK Koolinoorte arengu fondi stipendiumile

Konkurss Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte arengu fondi stipendiumile

Stipendiumi eesmärk on toetada maapiirkonna suurperest pärit heade õppetulemustega põhikooli lõpetanud lapse õpingute jätkamist ja õpinguid Tartu linna gümnaasiumis.

Välja antakse üks stipendium 3-aastaseks õppeperioodiks. Õppeaastal on stipendiumi suurus kuni 2000 eurot, mis makstakse välja igakuiselt.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 28.juuniks esitada elektrooniliselt avaldus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil kirjeldusega pere suurusest ja saavutatud tulemustest. Taotlusele lisada lõputunnistus.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

Koolinoorte arengu fond on asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt sooviga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee