Konkurss Tartu linnakirjaniku stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linnakirjaniku stipendiumile.
Taotlusi saab esitada kuni 21. detsembrini 2017.

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

2018. aastal on stipendiumi suurus 11 280 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 940 eurot kuus.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 21. detsembriks 2017 Tartu Kultuurkapitalile esitada:
isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma; ülevaade senisest loomingulisest tegevusest; ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2018. aastal.

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.
Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumide, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.

Linnakirjaniku stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Tartu eesmärkide ja tegevussuundade kohta kirjanduslinnana saab lugeda SIIT.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee