Konkurss Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Tartu Kultuurkapital ja Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutasid välja konkursi Kliinikumi preemiale.

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi. Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba seitsmeteistkümnendat korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud  prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt ja dr Urmo Kööbi, prof. emer Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. Ants Peetsalu ja dots. emer. Silvia Russak.

Preemiakandidaatide andmed tuleb saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 20. aprilliks 2015 e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee

Preemia suurus on 3500 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali juures asuvast Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist.

Preemia antakse laureaadile üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil. mis toimub 22.mail 2015 Tartus Dorpati keskuses.

 

Lisainfo: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael, tel 7319 310, e-post kristi.tael@kliinikum.ee