Konkurss Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Tartu Kultuurkapital koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga kuulutavad välja konkursi Kliinikumi preemiale.

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi. Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba 19.korda. Eelnevatel aastatel on preemia laureaadiks valitud  prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna ja prof emer Tiina Talvik.

Preemiakandidaatide andmed tuleb saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 20.aprilliks 2017 e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee.

Preemia suurus on 5000 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali juures asuvast Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist.

Preemia antakse laureaadile üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil, mis toimub 17.mail 2017 Eesti Rahva Muuseumis.

 

Lisainfo: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael, tel 7319 310, e-post kristi.tael@kliinikum.ee