Konkurss Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Tartu Kultuurkapital ja Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutasid välja konkursi Kliinikumi preemiale

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse arste, kes on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, kaasa aidanud tervishoiu maine tõstmisele ja eesti inimese tervise parandamisele ning olnud ühiskonnas aktiivne liige kodanikuna.

Kandidaatide esitamise õigus on kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul ja  Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi.

Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba kuueteistkümnendat korda. Eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof emer Arvo Tikk, prof emer Endel Tünder, prof emer Vello Salupere, prof emer Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof emer Lembit Allikmets, prof emer Karl Kull, prof emer Rein Teesalu, dots emer Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof emer Tiit Haviko, dr Andres Ellamaa ja prof Ants Peetsalu.

Preemiakandidaatide andmed saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 22.aprilliks e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee

Preemia suurus on 3500 eurot ning see makstakse välja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist.

Kliinikumi preemia annab laureaadile üle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur 16.mail Tartus Dorpati keskuses toimuval kliinikumi konverentsil.

 

Lisainfo: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael, tel 7319 310, e-post kristi.tael@kliinikum.ee