Konkurss Vaike Uibopuu sihtkapitali dirigendipreemiale

 

Vaike Uibopuu  sihtkapitali preemiale saab kandideerida Lõuna-Eestis (Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa) oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud naiskoori koorijuht/ dirigent.

 Ettepanekuid võivad teha nii maakonnad, koorid, organisatsioonid kui üksikisikud.

 Ankeet saata 1. novembriks 2010.a. Tartu Kultuurkapitali elektroonselt nimelise stipendiumi ankeedil.

Taotluse märkida ära dirigendi nimi, CV  ja kontaktandmed;

Dirigendi muusikaline tegevus hooaja jooksul ja panus kohalikku kultuuriellu,

a)      repertuaar

b)      kontserdid ja esinemised

c)      osavõtt vabariiklikest ja kohalikest laulupäevadest ja konkurssidest

  Statuut

Preemia suurus 5000 krooni.

Vaike Uibopuu sihtkapitali preemia saaja kuulutatakse välja Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeval 28.11.2010.

 Info Vaike Uibopuu sihtkapitali haldajalt Tartu Kultuurkapitalist tel 7441500 või kultuurkapital@raad.tartu.ee