Koolinoorte Arengu Fond ootab taotlusi 30.jaanuariks 2006

Koolinoorte Arengu Fondi stipendimfond on 10 000 krooni ja 30.jaanuariks 2006.a.   ootame taotlusi 10-19.aastastelt koolinoortelt või nende vanematelt, õpetajatelt, huvijuhtidelt, treeneritelt, ringide juhtidelt. Lastel peab olema soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal (näit.YFU õpilasvahetuse kaasabil). Stipendiumit võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika muretsemiseks; kontsertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest , näitustest, kursustest, koolitustest jne. osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada

  • avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega;
  • lühike kirjeldus senistest tulemustest ja tulevikuks seatud eesmärkidest;

Fondi statuut:

http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=76

Koolinoorte Arengu Fondi asutas Tartu Hansa Rotary Klubi. Stipendiumid antakse üle 11.veebruaril Tartu Ülikooli aulas.