Koolinoorte Arengu Fondis jagamisel 36 000 krooni

 Koolinoorte Arengu Fondis jagamisel 36 000 krooni

30.jaanuariks ootab Tartu Kultuurkapital taotlusi Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte Arengu Fondi 36 000 kroonile. Stipendiumi saab taodelda 10-24.aastastele koolinoortele, kel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks või kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Taotlusi võivad esitada koolinoored ise, nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, ringide juhid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega;

lühike kirjeldus senistest tulemustest ja tulevikuks seatud eesmärkidest;

õppimisel (ka välismaal ) väljavõte õppimistulemustest.