Koolinoorte Fondi laekus taotlusi summas 309 tuh krooni

THRK Koolinoorte Arengu Fondi konkurss on lõppenud ja Kultuurkapitali laekus 38 taotlust kogusummas  309 350 krooni. Jagada on 36 000 krooni.
Taotlused saab jagada nelja gruppi:
– edukad noorsportlased,
– huvialadega tegelejad (kunst, foto, võimlemine , võistlustants).
-YFU-ga õpilasvahetusse õppima asujad,
– välismaa ülikoolides õppimine ja õppima asumine.
Komisjon asub taotlusi läbi vaatama 2.veebruaril.