Koostöös Talent Plastics Tartu ASga hakatakse välja andma stipendiumi Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele

Tartu Kultuurkapitali juurde asutati Talent Plastics Tartu AS nimeline stipendium, millega soovitakse kaasa aidata kutseõppe edendamisele Tartus.

1000-euro suurust stipendiumi hakatakse välja andma kaks korda aastas ja see on suunatud Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilastele.

Stipendiumi asutaja, Talent Plastics Tartu AS juhatuse liikme Toomas Meisteri sõnul peaks stipendium aitama Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastel keskenduda erialaste teadmiste omandamisele.

Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonnas saab õppida nii põhihariduse- kui ka keskhariduse baasil. Osakonnas on võimalik õppida sisetööde elektrikuks, koostelukksepaks, keevitajaks, metallitöötlemispinkidel töötajaks ja mehhatroonikuks.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi konterni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis. Ettevõte on asutatud 2000.aastal ja annab tänaseks tööd üle 60-le inimesele. Enamuse om toodangust ekspordib ettevõte Rootsi.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee