Kultuurimõtestaja preemia pälvis Joonas Hellerma

Ene Mihkelsoni 75. sünnipäevale pühendatud konverentsil „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“ kuulutati 18. oktoobril 2019 välja esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, mille pälvis Joonas Hellerma.

Seltsi juhatuse liikme Marju Lauristini sõnul on Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid said konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Konkursile esitatud töid hindas neljaliikmeline žürii: Merle Karusoo (esimees), Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Preemia üleandmisel rõhutas žürii esimehes Merle Karusoo preemia rolli kaasaja ühiskonnas ja selle seotust kirjanik Ene Mihkelsoniga. „Ajal, mil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valmisteeelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes väsimatu visadusega meie maailma avardada ja meid kokku viia püüavad. Ene Mihkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem nii, et see on tükike tema elutööpreemiast.“

2019. aastal nomineeriti preemiale Kaur Riismaa Sirbis ilmunud kultuuri ja ühiskonda mõtestavate artiklite seeria, Eero Epner Vikerkaares ilmunud eesti ajalugu puudutavate käsitluste ning Joonas Hellerma kultuurisaate Plekktrumm eestvedamise ning kultuuriväljaannetes ilmunud käsitluste eest.

Preemia suuruseks on 1000 eurot. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist.