Kultuuriosakond ootab ettepanekuid kultuuri aasta aunimetuste määramiseks

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond ootab kuni 19. detsembrini ettepanekuid 2008. aasta olulisemate kultuurisündmuste ning silmapaistvamate loojate tunnustamiseks.

Tartu Linnavalitsus ja Tartu Kultuurkapital tunnustavad kultuuri aasta aunimetusega Tartus tegutsevaid isikuid ja kollektiive, kes on 2008. aastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri alal. Kultuuri aasta aunimetuste kandjad valitakse järgmistes kategooriates:
aasta kultuurisündmus;
kutseline kooslus;
harrastuslik kooslus;
teose looja või esitaja;
rahvakultuurikandja;
noor kultuurikandja (kuni 26-aastane isik);
produtsent;
kultuurikajastaja.

Ettepanekuid aunimetuste määramiseks võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekud peavad sisaldama aunimetuse kategooriat, selgitavaid  andmeid kandidaadina üles seatud isiku või kollektiivi kohta, ülevaadet kandidaadi kultuurilisest tegevusest 2008. aastal, argumenteeritud põhjendust ning esitaja kontaktandmeid (nimi, organisatsioon).

Esitatud kandidaatide seast valib Tartu linnavalitsuse poolt kinnitatud aunimetuste komisjon igas kategoorias välja kolm nominenti ning nende seast omakorda linna tänu- ja tunnustuspreemia – kultuuri aasta aunimetuse kandjad.

Aunimetuse laureaadid kuulutatakse välja Tartu linna kultuuri aasta aunimetuste pidulikult tseremoonial, mis toimub 2009. aasta jaanuaris.

Aunimetuse kandjad saavad tunnistuse, stipendiumi ning rändauhinna „Kultuuri kandja”. Laureaatide nimed kantakse Tartu kultuuri auraamatusse.

Ettepanekud aunimetuse määramiseks palume saata märgusõnaga „Kultuuri aasta aunimetus” e-posti aadressile kultuur@raad.tartu.ee  või postiaadressile:

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, Raekoja plats 12, 51004 Tartu