Kultuurkapital ootab taotlusi Kõrge lennu stipendiumidele

Huvikoolide õppijad saavad taas kõrgelt lennata

Alates tänasest kuni 16. oktoobrini (kaasa arvatud) saavad Tartu linnas tegutsevad huvikoolid ning Heino Elleri Muusikakool taotleda kõrge lennu stipendiumi, et toetada oma koolis õppivate 12-19aastaste andekate tartlaste arengut.

Kõrge lennu stipendium on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mida antakse välja loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, muusika, kunsti, tantsukunsti ja üldkultuuri valdkonnas ning mille eesmärk on andekate noorte arengupotentsiaali avamine.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht ning Heino Elleri muusikakool oma noorteosakonnas õppivale isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12-19aastane. Kokku antakse välja kuni kümme 2000 eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada vormikohane avaldus, millele on lisatud:
1) juhendaja põhjendus stipendiumi saaja valimise kohta,
2) stipendiumi kasutamise kava aastaks, sealhulgas esialgne eelarve ja stipendiumi kasutamise oodatav väljund (etendus, sündmus, õpipäevik, näitus, eakaaslastega kogemuste jagamine vms).

Kõrge lennu stipendiumi rahastab Tartu linn ning seda antakse välja kolmandat aastat. Esimese kõrge lennu stipendiaadi Kadi Krikmann sõnul andis Kõrge lennu stipendium talle võimaluse leida tee iseendani. See julgustas proovima veel rohkem, tegema veel rohkem ja tahtma veel rohkem.

Kõrgelennu stipendiumi statuuti saab vaadata siit.

Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee