Kultuurkapitali aastapreemia ja aasta loominguliste stipendiumide konkurss tähtajaga 16.01.2009

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja aastapreemia ja aasta loominguliste stipendiumide konkursi

Aastapreemia määratakse kord aastas tunnustamaks Tartu kultuuri- ja sporditegelaste ning teadlaste ja haridustöötajate silmapaistvaid pikaajalise töö tulemusi või erakordseid ühekordseid saavutusi. Aastapreemia kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Aastapreemia suurus on 75 000 krooni.

Aastapreemia taotlemise tingimused

Aasta loomingulised stipendiumid määratakse füüsilistele isikutele a´30 000 krooni,  et väärtustada ja toetada nende tegevust  Tartu  kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Loomingulise stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Kirjalikud ettepanekud peavad sisaldama: ettepaneku või taotluse põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu; stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust, viimasel 3 aastal saadud stipendiumide loetelu. Juhul, kui isik taotleb aasta loomingulist stipendiumi ise, on nõutav vähemalt üks soovitus.

Loomingulise stipendiumi taotlemise statuut

Taotlused esitada vabas vormis kontaktandemetega 16.jaanuariks 2009.a.