Kultuurkapitali aastapreemia pälvis Mart Orav

Tartu Kultuurkapitali 2008. aasta 75 000 krooni suuruse aastapreemia pälvis Mart Orav.

21. jaanuaril 2008 otsustas Tartu Kultuurkapitali nõukogu esitatud 9 kandidaadi seast valida Tartu Kultuurkapitali aastapreemia saajaks Mart Orava.

Mart Orav kuulub eesti kirjanduse, kultuuri ja Eesti (poliitilise) ajaloo uurijana, raamatute koostajana ning toimetajana kõige autoriteetsemate ja pädevamate isikute hulka. Sel aastal oma 50. juubelit tähistav Orav on ajakirja “Akadeemia” humaniora osa toimetaja  aastast 1988, mitmendat aastat nüüd ka socialia osa toimetaja.

Mart Orav sündis 8. juunil 1958 Tartus. Ta on õppinud Tartu I Keskkoolis (Hugo Treffneri Gümnaasiumis) aastatel 1965–1976 ja Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse osakonnas aastatel 1976–1982.

Aastatel 1982–1988 töötas Orav Tartu rajooni kultuuriosakonna metoodikuna, 1989–1991 Keele ja Kirjanduse Instituudi teadurina (pagulaskirjandus), 1994–1998 Tartu Ülikooli Kirjastuse direktorina ning 1988 kuni tänaseni töötab ta ajakirjas “Akadeemia” toimetajana.

Mart Orav on sihtkapitali “Eesti Mõttelugu” ning kirjastuse “Ilmamaa” asutajaid ja nõukogu liige 1993–1998. Ta kuulub Eesti Kirjanduse Seltsi, Emakeele Seltsi, EÜS “Veljesto” liikmeskonda.

Ta on avaldanud artikleid eesti pagulaskirjanikest, Ants Orasest, Heiti Talvikust, Eesti PEN-klubist, “Arbujaist”, ajakirja “Akadeemia” ajaloost, Aleksander Aspelist jpm. Mart Orav koostas Peeter Tulviste “Rektoriraamatu” (1998), pühendusteose “Läbi äreva vere” (1998) Hando Runnelile, raamatud “Tõotan ustavaks jääda: Eesti Vabariigi Valitsus 1940–1992” (2004; koos Enn Nõuga), “Treffoonia toimetised I” (2005), “Vivat, crescat, floreat alma mater Tartuensis!” (2007) jpm.

Orav on toimetanud ja trükiks ette valmistanud arvukalt raamatuid. Viimased toimetatud teosed: “Eesti NSV aastetel 1940–1953: Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis” (2007), Priit Rohtmetsa “Rektor Johan Kõpp” (2007), Kenn Kallingu “Rektor Henrik Koppel” (2008) ja “XI avatud ühiskonna foorum: “Sotsiaalne kapital muutuvas maailmas”: Tallinn, 26. mail 2006″ (2007).

Mart Orav on olnud Tartu Kultuurkapitali nõukogu, EV kultuuriministeeriumi juures asuva klassikakirjastamise nõukogu ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu liige ning on praegu Eesti Kultuurkapitali “Avatud Eesti Raamatu” komisjoni ja Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna komisjoni liige.

Tartu Kultuurkapitali aastapreemia määrab kultuurkapitali nõukogu tunnustamaks Tartu kultuuri- ja sporditegelaste ning teadlaste ja haridustöötajate silmapaistvaid pikaajalise töö tulemusi või erakordseid ühekordseid saavutusi.