Kultuurkapitali nõukogu uus liige on Mihhail Lotman

18.juunil 2012 kutsuti Tartu Linnavalitsuse korraldusega Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikme kohalt tagasi Aadu Must ning nimetati uueks liikmeks Mihhail Lotman. Tema volitused kestavad kuni uue nõukogu nimetamiseni, s.o. 19.juunini 2013.

Sihtasutust Tartu Kultuurkapital juhib 15-liikmeline nõukogu, kelle nimetab Tartu Linnavalitsus kolmeks aastaks.

Lisainfo tel 744 1500