Kultuurkapitali nõukogu uus liige on Toomas Peterson

31.detsembril 2012 kutsuti Tartu Linnavalitsuse korraldusega Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikme kohalt tagasi Paavo Nõgene ning nimetati uueks liikmeks Toomas Peterson. Tema volitused kestavad kuni uue nõukogu nimetamiseni, so 19.juunini 2013.

Sihtasutust Tartu Kultuurkapital juhib 15-liikmeline nõukogu, kelle nimetab Tartu Linnavalitsus kolmeks aastaks.

 

Lisainfo tel 744 1500