Kunstigümnaasiumi konkursi „Aasta tegu” eesmärgiks on tunnustada kooli õpilasi ja õpetajaid

1. Lemmikõpetaja valimise kord

Tartu Kunstigümnaasiumis valitakse lemmikõpetaja 1 kord aastas mais. Valimised viib läbi TKuG Õpilasesindus, küsitledes kirjalikult kõiki 1.-12. klasside õpilasi. Kõik õpilased võivad esitada vaid ühe õpetaja ja oma valikut põhjendama. Küsitluse tulemused võtab kokku Õpilasesindus. Lemmikõpetaja kuulutatakse välja kooli nimepäeva aktusel ning kus talle antakse üle ühekordne stipendium. Lemmikõpetaja valimine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG õpilasesinduse ja juhtkonna otsusega.

2. Õpilase /õpilaste tunnustamine

Õpilane või õpilased, kes on aasta jooksul kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud. Konkursi eesmärgis on teadvustada õpilaste omaalgatuse tähtsust.

Konkurss korraldatakse 1 kord aastas ja kuulutatakse välja aprillis. Konkursile võib esitada kõiki TKuG õpilasi. Konkursikuulutus avaldatakse Tartu Kunstigümnaasiumi kodulehel.

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad. Iga taotleja võib esitada konkursile mitu kandidaati. Iseennast või ettevõtmist palume mitte esitada.

Taotlused esitatakse elektrooniliselt 4.maiks 2007. Taotluse vorm avalikustatakse TKuG kodulehel www.tkug.tartu.ee

Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku nimi);
  • argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga on silma paistnud.

Taotlused vaatab läbi TKuG 6-liikmeline juhtkond.

Konkursi võitjat tunnustab Tartu Kunstigümnaasium ühekordse stipendiumiga, mis antakse üle mais toimuval TKuG nimepäeva aktusel.

Aasta tegija/teo tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG juhtkonna poolt.