Kunstihuvilisi oodatakse kõneõhtule

13. detsembril kell 17 toimub AS-i Linnaehitus sihtkapitali näituse „Eesti maastik“ raames Tartu Tigutorni näitusegaleriis kõneõhtu.

Balti Uuringute Instituudi, Peipsi Koostöö Keskuse, Eesti Maaülikooli ja Tartu kunstnike eestvedamisel alguse saanud kõneõhtute sarja „Kunst ja teadus“ III üritus keskendub seekord näitusest inspireerituna maastikele.

Ettekannetega esinevad:  

  • Tallinna Ülikooli EHI sotsiaal- ja kultuurantropoloogia õppetooli vanemteadur Helen Sooväli, kes otsib vastust küsimustele mis on maastik, kellele kuulub maastik ning miks on maastikud meile olulised? Ettekandes arutatakse ka Eesti maastiku minevikust, tänapäevast ja tulevikust teadlase pilgu läbi.

  • Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi peavarahoidja Ingrid Sahk esineb teemal „Eesti maastiku motiiv 20. sajandi algul”. Arutletakse, kas ja kuidas kajastus eestlaste identiteediotsing maastikumotiivides ja milline oli maastiku roll rahvuslikus ideoloogias. Ennekõike Ants Laikmaa ja Konrad Mägi loomingu näitel avatakse erinevaid Eesti maastiku motiivitüüpe ning seisukohti looduse kujutamise ümber 20. sajandi kahel esimesel kümnendil.

  • Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna lektor Merle Karro-Kalberg. Lektor kõneleb teemal „Maastikukujundus poliitilise sõnumi kandjana”. Ettekandes kõneletakse kolmest linnaruumilisest kujundusest, milles on leitud poliitilisi tagamaid ning mõtiskletakse ka selle üle, mida maastikud inimestele tähendada võivad.

Sissepääas kõneõhtule on kõigile prii!