Kunstinäituse kuraatori konkurss

Kunstinäituse kuraatori konkurss,  Linnaehituse sihtkapital

Tartu Kultuurkapital kuulutas välja konkursi iga-aastase kunstinäituse kuraatori leidmiseks. Näituse kuraatori ülesanneteks on:

  • näituse teema väljapakkumine

  • teema väljakuulutamine

  • näitusel osaleda soovivate kunstnike leidmine

  • näituse eelarve koostamine

  • näitusekoha leidmine ja ekspositsiooni kujundamine

  • näituse korraldamine ja läbiviimine

  • näituse kataloogi koostamine ja väljaandmine

Näitus toimub mai kuus 2007.aastal. Kogu ettevõtmine toimub AS Linnaehituse toel, kellel on Tartu Kultuurkapitali juures omanimeline allfond. Ühele näitusel osalevale kunstnikule antakse üle ka 15 000.- krooni suurune kunstipreemia.

Kuraatoriks kandideerijate taotlusi koos väljapakutava teema ja näituse eelarvega (s.h.kuraatori tasu) ootame Tartu Kultuurkapitali 31.maiks 2006.

Näituse kuraator tegutseb Linnaehituse sihtkapitali raames.

Info www.kultuurkapital.ee /allfondid / AS Linnaehituse sihtkapital http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=74 

või tel 744 1500.

***

Käesoleva, 2006. aasta näitus “Tähendusterikas linn” on Tartu Kunstimaja galeriides avatud 4.juunini. Kuraatoriks Külli Aleksanderson. Näitusel on üleval teosed, mis kujutavad märke, mis iseloomustavad tänast linnakeskkonda ja linnatemaatikat. Kunstnikud on kõnekate detailidega täiendanud jutustusi kaasaegsest linnast ning urbanistlikust kultuurist, lisanud oma peegelduse individuaalsest linnakäsitlusest – kunstniku enda elu- ja linnatrajektoorid, oma mina leidmise kulgemine linna füüsilistel ja mõttelistel maastikel. AS Linnaehituse sihtkapitali kunstipreemia esimeseks laureaadiks sai Siim-Tanel Annus teose “Jõgi” eest.