Lennuakadeemia sügiskonkursside 2009 tulemused

 

 

ELA fondi stipendiumikonkursside tulemused

Lõppenud on Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi sügisesed stipendiumikonkursid. 31.oktoobriks 2009.a laekus konkurssidele kokku 24 taotlust.

LLT AS-i stipendiumi konkursile laekus 5 taotlust. Stipendiumit rahastab AS Lennuliiklusteenindus ja käesoleval korral  antakse välja kaks 10 000-kroonist stipendiumi. Stipendiumikomisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia rektor ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees Jaan Tamm, komisjoni liikmed olid Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusorganisatsiooni teooriakoolituse juht Kaie Peerna,  Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, Lennuliiklusteeninduse AS personalijuht Ere Keerig-Kont ja Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni koolitusjuht Anu Vare. Komisjon otsustas, et  stipendiumid saavad lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilased Ismo Põldsam ja Senni Rõõmussaare.         

Eesti Lennuakadeemia fondi Pühajärve stipendiumi konkursile laekus 12 taotlust. Pühajärve-nimelist stipendiumi rahastatakse ELA fondi vahenditest. Käesoleval korral antakse ELA fondi eraisikute jt mittesihtotstarbelistest annetustest välja üks 10 000-kroonine stipendium. Komisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia jurist Eve Leimann, komisjoni liikmed Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, Lennuameti peadirektor Koit Kaskel, Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm ja Eesti Lennuakadeemia kvaliteedijuht Jaanika Mölter. Komisjon otsustas, et Pühajärve stipendiumi saab konkursitulemuste põhjal  lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilane Siim Künnapas.

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumite konkursile laekus 7 taotlust. Stipendiumi rahastab AS Tallinna Lennujaam ning välja antakse kaks 10 000-kroonist stipendiumi. Komisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel, komisjoni liikmed Eesti Lennuakadeemia jurist Eve Leimann, Lennuameti peadirektor Koit Kaskel, Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Signe Vanker ja AS-i Tallinna Lennujaam personalijuht Katrin Kelder. Komisjon otsustas, et AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumid saavad lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilased Tatjana Maisuradze ja Kristjan Roosipõld.