Lennuakadeemia sügiskonkursside 2011 stipendiumid

 

Lennuakadeemia üliõpilastelt oodati taotluseid 3.11.2011.a. Kokku laekus 25 taotlust: LLT konkursile esitati 6 taotlust, Tallinna Lennujaama konkursile 8 taotlust ja Pühajärve stipendiumile 11 taotlust.

Stipendiumid määrati järgmiselt:

1.      kinnitada Pühajärve stipendiumi saajaks Jaak Kõuts, eriala õhusõiduki hooldus, stipendium 640 eurot.

 

2.      kinnitada Lennuliiklusteeninduse AS-i  stipendiumi saajateks Triin Kuusemets ja Tiina Ester, erialad lennuliiklusteenindus ja stipendium a’750 eurot.

 

3. kinnitada AS Tallinna Lennujaama stipendiumite saajateks Keit Lamp, eriala side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine ja Kait Karu, eriala lennundusettevõtte juhtimine, stipendiumid a’640 eurot.

 

Eesti Lennuakadeemia stipendiumikopnisjonide liikmed olid: 

1)   Pühajärve stipendiumikomisjon
Komisjoni esimees: Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia rektor, ELA fondi
nõukogu esimees;
Komisjoni liikmed: Eve Leimann, ELA fondi nõukogu liige;

Helmer Jõgi Tartu Kultuurkapitali esindaja;
Koit Kaskel ELA fondi nõukogu liige, Lennuameti peadirektor;
Jaanus Jakimenko Eesti Lennuakadeemia lennutehnilise koolituse osakonna koolitusjuht.

2)   LLT komisjon
Komisjoni esimees: Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia rektor, Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi nõukogu esimees;
Komisjoni liikmed:

Kaie Peerna
Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna lektor;
Helmer Jõgi
, Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees;
Ere Keerig-Kont Lennulennuliiklusteeninduse AS personalijuht;
Anu Vare Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteenindusekoolitusosakonna
koolitusjuht.

3)   Tallinna Lennujaama stipendiumi komisjon,
Komisjoni esimees: Katrin Kelder, AS-i Tallinna Lennujaam personalijuht

Komisjoni liikmed: Helmer Jõgi, SA Tartu Kultuurkapital nõukogu esimees;
Koit Kaskel, ELA fondi nõukogu liige, Lennuameti peadirektor;
Signe Vanker,Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja;
Eve Leimann ELA fondi nõukogu liige.

Stipendiumid antakse üle Eesti Lennundusettevõtete 16. lennundusseminaril Eesti Lennuakadeemias Ülenurmel, 17.11.2011 kell 18.