Lennuakadeemia üliõpilaste stipendiumid määratud

Otto Tauri nimelise fondi stipendiumi saab Ragne Dalberg

Komisjonis töötasid Ene-Liis Taur O.Tauri nimelise sihtkapitali asutaja, Teo Krüüner – Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise osakonna juhataja ja lennukoolituse organisatsiooni koolitusjuht ja Helmer Jõgi  – Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees. Stipendiumikonkursile esitati 9 taotlust. Komisjon otsustas määrata stipendiumi 6000 krooni Ragne Dalberg’ile.

Lennuliiklusteeninduse AS stipendiumid a’10 000 krooni konkursikomisjoni otsuse põhjal saavad Aleksandra Murel  ja Jaak Mõttus.

Lennuliiklusteeninduse AS stipendiumitele esitati 6 taotlust. Komisjoni s töötasid  Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi nõukogu esimees, CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) European Regional Office director European ATM Operations, Kaie Peerna,  Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusorganisatsiooni teooriakoolituse juht, Ülle Koppel, Tartu Kultuurkapitali juhataja, Ere Keerig-Kont, Lennulennuliiklusteeninduse AS personalijuht, Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni koolitusjuht. 

Stipendiumite pidulik üleandmine toimub Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel 12.juunil 2009.a.