Lennukolledži (TAC) Fondi nõukogu esimeheks valiti Jaan Tamm

21.detsembril 2006.a. asutas Tartu lennukolledž Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavana oma fondi. Fond loodi sooviga edendada Eesti lennundusharidust, tõsta lennuohutuse taset ja kaasat üldsust lennundushariduse rahastamisse. Fondi vahenditest tahetakse hakata maksma stipendiume Lennukolledzi üliõpilastele, noorteaduritele ja õppejõududele.

13.aprillil 2007.a., Tartu Lennukolledži 14.aastapäeval toimus fondi nõukogu esimene koosolek. Vastavalt fondi asutamislepingule on fondi nõukogu 5-liikmeline – Jaan Tamm AS Evelekt, Eve Leimann Tartu Lennukolledž, Koit Kaskel Lennuamet, Kaie Peerna AS Pakker Avio ja Ülle KoppelTartu Kultuurkapital.

Vastne Lennukolledži fondi nõukogu esimees Jaan Tamm on lõpetanud Concordia Ülikooli juures John Molsoni Ärikooli rahvusvahelise lennunduse erialal (2002) ning olnud Eesti lennunduses erinevatel ametikohtadel alates iseseisvumisaja algusaastatest.