Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium ootab taotlusi

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Lennukolledži (TAC) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumide taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 01. aprillini 2008.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Tartu Lennukolledži lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;

  • lühiessee teemal “Tartu Lennukolledžist Eesti Lennuakadeemiaks –
    milliseid muutusi ootaksin?” (0,5-1 lk A4).

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Tartu Lennukolledži õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuuti vaata siit: http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=136

Stipendiumid antakse üle Tartu Lennukolledži juubeliaktusel 24.aprillil 2008.