Lennuliiklusteeninduse AS stipendiumikonkurss lõpeb 31.mail

Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Taotlusi võetakse vastu 31. maini 2010.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti 
Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta 
üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid 
individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 
esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje 
www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:
• CV;
• lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel alltoodud teemadest:

     1) Head ja/või halvad küljed regionaallennujaamade 
lennuliiklusteeninduste  ülevõtmisel LLT AS poolt
     2) Mõttelend läbi tuhapilve
     3) Kas riigi enamusosalus annab Estonian Airile tiivad?
     4) Lennukaid ideid lennujuhtimise tulevikust

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks 
stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui 
aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, 
konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuudi leiate ELA kodulehelt www.eava.ee.

Stipendiumid antakse üle Eesti Lennuakadeemia õppeaasta lõpuaktusel 
17. juunil 2010.