Lennuliiklusteeninduse ASi ja Otto Tauri fondi stipendiumikonkursid

01.juuniks (k.a.) 2012.a. ootame taotlusi:

Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

Kandideerimiseks esitada elektrooniliselt taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi ankeedil, millele lisada CV ja essee (3 lk) ühel allpool toodud teemadest:

–  Kaugjuhitava lennujuhtimistorni konseptsiooni rakendatavus Eesti lennuväljadel;

–  Lennunduserialade koostöövõimalused Eesti Lennuakadeemia õppetöös;

–  Keda doteerides saaks riik elavdada reisijate arvu kasvu regionaalsetel lennuväljadel;

–  Minu ootused kõrgharidusreformile.

Otto Tauri fondi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumi suurus on 350 eurot.

Kandideerimiseks esitada elektrooniliselt taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi ankeedil, millele lisada CV ja stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus.

 

www.kultuurkapital.ee

kultuurkapital@raad.tartu.ee

tel 744 1500