Lennuliiklusteeninduse stipendium 750 eurot ootab taotlusi 1.juuniks

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumile

Taotlusi võetakse vastu 01. juunini 2011.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • essee*  (3 lk) ühel alltoodud teemadest:

1)        Mis motiveerib õppima lennunduseriala?

2)        Ohutus – lennundusäri võimaldaja või takistaja?

3)        Mina ja … (Eesti Lennuakadeemia, (eesti) lennundus   vmt…). Vabam teema, milles kirjutaja ise seostaks enda või oma tegevuse/rolli mingi omavalitud lennundusvaldkonnaga, esitaks ideid, mida ta ise võiks lennunduse arendamiseks mingis valdkonnas ära teha.

Välja antakse üks  stipendium summas 750€.  Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi statuuti vaata siit

Stipendium antakse üle Eesti Lennuakadeemia õppeaasta lõpuaktusel 17. juunil 2011.