Lennuliiklusteeninduse stipendiumikonkurss 1.juuni 2009

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 01. juunini 2009.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php     kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • Lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel järgmistest teemadest:
    1) „Mis motiveerib mind lennujuhiõpingutes?“
    2) „Minu nägemus Tartu Lennujaamast kui “aknast Euroopasse”.

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumid antakse üle ELA õppeaasta lõpuaktusel 12. juunil 2009.